شرایط و نحوه پذیرش اثر برای بررسی در گروه انتشاراتی گنج علم

گروه انتشاراتی گنج علم بر اساس موضوع، اثر را برای بررسی میپذیرد.پدیدآورندگانی که به نشر کتاب در گروه انتشاراتی گنج علم تمایل دارند باید به ملاحظات ذیل توجه کنند.گروه انتشاراتیِ گنج علم از نوقلمان حمایت میکند و اثر آنها را برای بررسی میپذیرد.

  • اثری که در مؤسسه انتشاراتیِ دیگری در حال بررسی باشد در گروه انتشاراتیِ گنج علم برای بررسی پذیرفته نمیشود.
  • برای بررسیِ اثر باید متن کاملِ پرینت شده در اختیار گروه انتشاراتیِ گنج علم قرار بگیرد یا فایل کامپیوتری اثر از طریق فرم زیر ارسال شود.
  • در مورد آثار ترجمه شده، باید نسخه اصلیِ کتاب نیز ارائه شود.
  • فقط آثار تایپ شده برای بررسی پذیرفته میشود.
  • گروه انتشاراتیِ گنج علم برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم میگیرد.
  • پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمیداند.
  • برای پذیرش اثر در گروه انتشاراتی گنج علم، لازم است نسخه چاپ شده اثر را به آدرس شیراز ابتدای خیابان قصرالدشت کوچه1 پلاک 1 ارسال نموده و یا از طریق فرم زیر فایل آن را ارسال نمایید.

پسوند های مجاز ارسالی میتواند jpg, jpeg باشد

پسوند های مجاز ارسالی میتواند jpg, jpeg باشد

اطلاعات اثر

پسوند مجاز برای فایل ارسالی باید docx , doc , pdf باشد

پسوند مجاز برای فایل ارسالی باید Pdf باشد

دسته بندی کتاب ها